Centar za markiranje životinja


  • Reprezentativnost Centra za markiranje životinja Minisatrstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranja Republike Srbije 15.04.2010. je zvanično donelo odluku o priznavanju reprezentativosti Centra za markiranje životinja kao nacionalnog Centra koji se bavi markiranjem životinja i praćenjem nihove migracije shodno pravilima Ministarstva i međunarodnim Konvencijama.Rešenje o reprezentativnosti se nalazi u prilogu.
    Post je postavio/la 23. lip 2010. 01:29 Centar za markiranje životinja Beograd
  • Šta uraditi sa prstenom? Šta treba uraditi ako pronađete pticu sa prstenom? Molimo vas prijavite svaku prstenovanu pticu koju nađete, Centru za markiranje životinja. Koji prsten? Zapišite broj prstena, slova i reči koje se nalaze na njemu. Ukoliko je ptica mrtva, priložiti zalepljen prsten zajedno sa svojim pismom. Prsten će vam biti vraćen ukoliko želite da ga zadržite. Podatke o ptici i prstenu možete poslati i putem elektronske pošte na animig@nhmbeo.rs Gde? Poslati mesto gde je ptica nađena, uključujući im enajbližeg grada ili sela, ako j emoguće i koridnate. Kada? Poslati datum kada je ptica pronađena/viđena. Okolnosti Napisati da li je ptica bila živa ili mrtva. Ukoliko je mrtva, molimo Vas ukoliko znate, napomenite šta je bio uzrok smrti na primer ...
    Post je postavio/la 17. svi 2010. 10:54 Centar za markiranje životinja Beograd
  • Zašto prstenujemo ptice? Prstenovanje ptica je naučna metoda zasnovana na pojedinačnom obeležavanju ptica. Svaki podatak o prstenovanoj ptici, bilo da se radi o ponovnom hvatanju ptice i njenom puštanju na slobodu, ili u situaciji kada je ponovni nalaz uginula ptica, mnogo nam govori o njenom životu. Ova tehnika je jedna od najefikasnijih metoda proučavanja u biologiji, posebno u ekologiji, radi proučavanju migracije, ponašanja, produktivnosti gnežđenja i populacione demografije ptica.  Praćenje prstenovanih ptica, omogućuje nam da definišemo njihove migratorne putanje i oblasti na kojima se zaustavljaju i zimuju. Na taj način smo u mogućnosti da obezbedimo informacije od izuzetne važnosti prilikom planiranja celovitog sistema za zaštitu područja važnog za naše ptice. Ostale informacije koje dobijamo na osnovu ponovnih nalaza ptica, a koje se odnose ...
    Post je postavio/la 17. svi 2010. 11:15 Centar za markiranje životinja Beograd
Prikazani postovi: 1 - 3 od 3. Prikaži više »